Προσεχείς αλλαγές τιμών – Μάιος 2024

Upcoming Price Changes – May 2024
April 3, 2024

Προσεχείς αλλαγές τιμών – Μάιος 2024

Προσεχείς αλλαγές τιμών - Μάιος 2024

Την 1η Μαΐου, το μητρώο εταιρειών που έχουν συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (Companies House) θα υιοθετήσει μια νέα δομή τελών, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των περισσότερων νόμιμων τελών κατάθεσης. Αυτά τα τέλη εισήχθησαν για τη χρηματοδότηση του κόστους που σχετίζεται με τα μεταρρυθμιστικά μέτρα στον νόμο για το οικονομικό έγκλημα και την εταιρική διαφάνεια (ECCT).

Ως πρακτορείο σύστασης εταιρειών πληρώνουμε τα σχετικά τέλη υποβολής ως αποζημίωση εντός του κόστους των υπηρεσιών που χρεώνονται στους πελάτες μας. Ως εκ τούτου, από την 1η Μαΐου πρέπει να προσαρμόσουμε τις τιμές μας για να συμπεριλάβουμε την αύξηση των θεσμοθετημένων τελών υποβολής.